Eland Solar & Storage Center, Phase 1 Hybrid β€οΈπŸ“ŠπŸ‘€

Status
construction
Country / State / Closest City
πŸ‡ΊπŸ‡Έ usa / california / Kern County
Dates
First heard 2020-09
Construction start 2022-01
Operation start
Estimated start 2024-11
Construction time
Capacity in MWh
1200
Maximum Power in MW
150
Manufacturer
Type / Number of Packs / Cells
/ /
Customer / Owner / Developer
8minute / Capital Dynamics / LADWP / 68SF 8me LLC /
Use case
400MW solar farm support
Link to google maps satellite view
http://maps.google.com/maps?z=19&t=k&q=loc:35.198008+-117.991201
Coordinates
35.198008, -117.991201
βœ… Coords are exact (+/- 50m)
Notes
location from planning doc
partially online in 2022, fully in 2023
Project website
Sources
https://www.8minute.com/2020/01/capital-dynamics-and-8minute-solar-energy-partner-on-breakthrough-400mwac-eland-solar-storage-center/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix09fvk-vyAhW66uAKHedwDZAQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Feplanning.blm.gov%2Fepl-front-office%2Fprojects%2Fnepa%2F1502112%2F20005846%2F250006857%2FAppendix_C1_Bio_Survey_Report_(1)-min.pdf&usg=AOvVaw3jm8ixiUB8lmbZmltyHkqP
Internal / External id
62 / 61168

U.S. EIA data

The government data source for this battery is the U.S. Energy Information Administration (EIA)
https://www.eia.gov/electricity/monthly/
Info from the 2024-02 report (Project first appeared in the 2020-09 report):

Plant Name / State
Eland Solar & Storage Center, Phase 1 Hybrid / CA
go live / power
2024-11 / 150MW
status / status verbose
construction / (U) Under construction, less than or equal to 50 percent complete
Plant id / generator id
61168 / 61168
Entity name / entity id
68SF 8me LLC / 60797
Changes:
2023-05
date: 2024-03 -> 2024-11 delayed by 8 months
2023-01
date: 2023-11 -> 2024-03 delayed by 4 months
2022-09
date: 2023-07 -> 2023-11 delayed by 4 months
2022-01
status: planning -> construction πŸ—οΈ
status_verbose: (P) Planned for installation, but regulatory approvals not initiated -> (U) Under construction, less than or equal to 50 percent complete
date: 2022-11 -> 2023-07 delayed by 8 months